Smysl života

Hledáme, co je smyslem života

Na naší planetě je cca 7,5 miliardy lidí a život každého člověka má nějaký hlubší smysl. Znáš ty své místo ve vesmíru? Pokud znáš smysl svého života a naplňuješ jej, rádi budeme tvé poselství šířit dál. Neznáš-li své poslání, pomůžeme ti jej najít, abys i ty mohl/a žít s radostí. Neboj se změnit své zvyky, pokud tě něco nebaví, nedělej to. I smysl života se může časem změnit. Důležité je, abys byl/a šťastný/á a spokojený/á TADY a TEĎ. Joseph Campbell kdysi řekl:„Běžte za svým štěstím a vesmír vám otevře dveře tam, kde byly předtím jen zdi.“

Zajímá tě uvedené téma? Chceš vědět, kdo se tímto tématem zabývá ve tvém okolí profesionálně? Máš příležitost: